th Thai en English ja Japanese

report

pdf

รายงานความก้าวหน้า 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 59

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2559
Size: 927.05 KB
Hits : 165
Date added: 20-03-2563
pdf

รายงานความก้าวหน้า 16 เม.ย. - 15 พ.ค. 59

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2559
Size: 632.33 KB
Hits : 331
Date added: 20-03-2563
pdf

รายงานความก้าวหน้า 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 58

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559
Size: 1.11 MB
Hits : 150
Date added: 20-03-2563
pdf

รายงานความก้าวหน้า 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 59

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559
Size: 996.68 KB
Hits : 154
Date added: 20-03-2563

File download

zip

mindful-clock

Size: 1.37 MB
Hits : 207
Date added: 22-03-2563
pdf

คู่มือวิทยากร2

Size: 69.54 MB
Hits : 444
Date added: 27-01-2565
zip

mindfulclock322

Size: 1.85 MB
Hits : 1587
Date added: 24-05-2565

programe-covid

mp3

Covid_Day1

วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19
Size: 47.64 MB
Hits : 249
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day2

วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทากิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19
Size: 41.12 MB
Hits : 167
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day3

วันที่ 3 สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
Size: 26.14 MB
Hits : 127
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day4

วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ ลบที่เกิดขึ้น
Size: 56.71 MB
Hits : 120
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day5

วันที่ 5 สติสื่อสารช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
Size: 45.09 MB
Hits : 86
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day6

วันที่ 6 สติใคร่ครวญเราได้อะไรจากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก
Size: 39.32 MB
Hits : 144
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day7

วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัยช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤติ
Size: 35.87 MB
Hits : 119
Date added: 01-04-2563
mp3

Covid_Day8

วันที่ 8 สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น
Size: 48.28 MB
Hits : 208
Date added: 01-04-2563
Title Description Hits Download
คู่มือหลักสูตรออนไลน์ดูแลจิตใจCOVID-19 264 Download Preview
Covid_Day1 วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19 201 Download
Covid_Day2 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทากิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19 80 Download
Covid_Day3 วันที่ 3 สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค 75 Download
Covid_Day4 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ ลบที่เกิดขึ้น 75 Download
Covid_Day5 วันที่ 5 สติสื่อสารช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด 61 Download
Covid_Day6 วันที่ 6 สติใคร่ครวญเราได้อะไรจากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก 56 Download
Covid_Day7 วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัยช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤติ 59 Download
Covid_Day8 วันที่ 8 สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น 66 Download

Application form

MIO Talk 7 Oct 2020

pdf

MIO Talk MIO from JH

Size: 5.11 MB
Hits : 238
Date added: 14-10-2563
pdf

MIO Talk MIO from CHAIYABOON

Size: 5.46 MB
Hits : 332
Date added: 14-10-2563
pdf

MIO Talk MIO from BCM

Size: 7.97 MB
Hits : 226
Date added: 14-10-2563

LOGO

ai

MIO-LOGO-1-AI

Size: 293.94 KB
Hits : 262
Date added: 12-11-2564
png

MIO-LOGO-1-PNG

Size: 647.69 KB
Hits : 295
Date added: 12-11-2564