💙สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 💙

ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น.

ในหัวข้อ "สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัส MIO"

จาก บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด

โดย คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานกรรมการบริหาร

🙏🏻🙏🏻ขอบคุณค่ะ 🙏🏻

สรุปประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 ธันวาคม 65