🎁 จิตวิทยาสติ กับการจัดการความเศร้าและวิตกกังวล 🎁
✅ จิตวิทยาสติในตนเอง: การฝึกสมาธิและสติทำให้มีพลังและความสุขในตนเอง บุคคลรอบข้างและทีม
✅ การเห็นคุณค่าในตนเองสำคัญอย่างไร
✅ จิตวิทยาสติ (จิตขั้นสูงกว่า) จะช่วยได้อย่างไร แตกต่างจากวิธีอื่นๆอย่างไร
Workshop 6 ชั่วโมง ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และวิธีการ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริงแน่นนอน
โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
--------------------------------------------------------
🗓️ 27 เมษายน 2567
🕘 09.00 - 16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
‼️ สถานที่อบรม 🚨
โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ
⭐️ ราคา Early Bird 3,000 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท
🎁 สำหรับผู้ที่ชำระเงินภายในวันที่ 22 เมษายน 2567
🎁 ราคาดังกล่าวรวมเอกสาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวันแล้วนะคะ
📌 ชำระค่าลงทะเบียน :
📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร 06 1212 1414 เจ้าหน้าที่จัดอบรม
จิตวิทยาสติ กับการจัดการความเศร้าและวิตกกังวล